Sygdom i Glostrup lægelaug.

Som mange af jer måske ved er Glostrup lægelaug presset af vi nu har 2 langtidssygemeldte kollegaer. Det medfører dels problemer for de af jer som ikke længere kan kontakte jeres egen læge, og ekstra arbejde for os tilbageværende læger der forsøger at hjælpe vores syge kollegaers patienter bedst muligt. Særligt problematisk bliver det henover sommeren hvor ferie skal afvikles…