Sygdom i Glostrup lægelaug.

Som mange af jer måske ved er Glostrup lægelaug presset af vi nu har 2 langtidssygemeldte kollegaer. Det medfører dels problemer for de af jer som ikke længere kan kontakte jeres egen læge, og ekstra arbejde for os tilbageværende læger der forsøger at hjælpe vores syge kollegaers patienter bedst muligt. Særligt problematisk bliver det henover sommeren hvor ferie skal afvikles i lægelauget. Af denne årsag vil vi bede jer om at kontakte os med planlagte behov, medicinfornyelse mm inden vi går på ferie i uge 26, 27 og 28. Dette for at skåne lægelauget og særligt Glostrup lægecenters ferieafløser Thomas Brander, således at al kontakt til ham i ferien kun er ved akut opståede behov. Vi prøver på denne måde at imødekomme det øgede pres der bliver i ferietiden for alle parter, ved allerede nu at opfordrer jer alle til at få klaret mest muligt inden vi går ferien i møde. På forhånd tak .

Mvh Glostrup lægecenter.