Influenzavaccination

Gratis influenzavaccination 2021/2022:
Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober til 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.
Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 22.9 2021 har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:
Personer der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
Førtidspensionister
Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
o Kroniske lungesygdomme
o Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
o Diabetes 1 eller 2
o Medfødt eller erhvervet immundefekt
o Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
o Kronisk lever- og nyresvigt
o Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
Svært overvægtige (vejledende BMI > 35) efter lægelig vurdering
Alle gravide i 2. eller 3. trimester
Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza.
Privat Influenzavaccination:
Inklusiv vaccinationshonorar kr. 250 kr

Sundhedsstyrelsen har I år vedtaget at det i første omgang er dem som opfylder kriterierne for gratis influenzavaccine der vil blive tilbudt vaccine. Det betyder at dem som ikke opfylder kriterierne og er selvbetaler, tidligst kan få en vaccine 22/10-21.